Lokalbokningsförfrågan inför Almedalsveckan

Booking request for Almedalsveckan

 

Vi vill hälsa alla välkomna, till Gotland och Almedalsveckan 2021, söndagen den 4 juli

Hur nästa sommar ser ut med tanke på den pågående pandemins påverkningar, vet nog ingen i dagsläget. Det vi vet är att vårt mål är att genomföra Almedalsveckan, hur är ännu för tidigt att sia om. Det blir med all sannolikhet en annorlunda Almedalsvecka.

Om Almedalsveckan skulle ställas in även 2021 gäller följande avbokningsregler vid Uppsala universitet Campus Gotland.

Vi tillämpar fullt återbetalningsskydd om Almedalsveckan ställs in på grund av Corona. Tidsgränsen för en avgiftsfri avbokning är 4 veckor innan den 4 juli 2021, därefter tar vi ut en bokningsavgift på 20% av bokningssumman.

Detta gäller alltså bara vid en inställd Almedalsvecka. I övrigt gäller våra ordinarie bokningsregler.

 

Under Almedalsveckan finns möjligheter att hyra seminariesalar och mötesrum i universitetets lokaler. Universitetet kan erbjuda följande typer av salar:
During Almedalsveckan, it is possible to rent seminar and meeting rooms in the university buildings. The university can offer the following types of rooms:

  • Salar för 80-120 personer - salar som kan användas med full utrustning, dvs för medieproduktion såsom exempelvis livesändningar. I dessa salar går det att hyra in externa PA-tjänster, exempelvis genom de företag som anges på Almedalsveckans officiella webbplats.
  • Salar för 16-60 personer - salar som inte kan göras tillgängliga för förstärkt mikrofonljud, hörslinga, videoinspelning eller livesändning. Dessa salar kan alltså endast användas som rena föreläsnings- och/eller seminariesalar.

Nyttiga länkar/Useful links:
- Campus Gotlands information om Almedalsveckan (Campus Gotland's information about Almedalsveckan)
- Information om våra lokaler (Information about our rooms/facilities)

- Regler vid hyra av lokaler (Regulations for the renting of rooms/facilities)
- Regler för Allmän sammankomst (Regulations for a Public Assembly)

 

 

Bokningsförfrågan kan endast göras via bokningsformuläret nedan. Formuläret stängs 2021-05-03.
A booking request can only be made using the booking form below. The form will be closed on 2021-05-03.

 

 

Organisation som önskar hyra
Organisation wishing to rent

 

Kontaktperson på organisationen
Contact person at organisation

 

Fakturaadress
Invoice address

 

 

 

 

 

 


© Uppsala universitet Campus Gotland 2019-