Lokalbokning för Almedalsveckan

Lokalbokningsförfrågan inför Almedalsveckan

Booking request for Almedalsveckan

Välkommen att hyra lokal på Uppsala Universitet Campus Gotland under Almedalsveckan.
It is possible to rent a room/facility at Uppsala University Campus Gotland during Almedalsveckan.

Under Almedalsveckan finns möjligheter att hyra seminariesalar och mötesrum i universitetets lokaler. Universitetet kan erbjuda följande typer av salar:
During Almedalsveckan, it is possible to rent seminar and meeting rooms in the university buildings. The university can offer the following types of rooms:

  • Seminariesal/Seminar room 30 - 40 personer/people
  • Seminariesal/Seminar room 50 - 60 personer/people
  • Seminariesal/Seminar room 80 personer/people
  • Seminariesal/Seminar room 120 personer/people

Nytt för Almedalsveckan 2020

De nya riktlinjerna inför Almedalsveckan 2020 handlar framförallt om att vi numera erbjuder två typer av salar med två olika typer av användningsområden:

  • Salar för 80-120 personer - salar som kan användas med full utrustning, dvs för medieproduktion såsom exempelvis livesändningar. I dessa salar går det att hyra in externa PA-tjänster, exempelvis genom de företag som anges på Almedalsveckans officiella webbplats.
  • Salar för 16-60 personer - salar som inte kan göras tillgängliga för förstärkt mikrofonljud, hörslinga, videoinspelning eller livesändning. Dessa salar kan alltså endast användas som rena föreläsnings- och/eller seminariesalar.

Nyttiga länkar/Useful links:
- Campus Gotlands information om Almedalsveckan (Campus Gotland's information about Almedalsveckan)
- Information om våra lokaler (Information about our rooms/facilities)

- Regler vid hyra av lokaler (Regulations for the renting of rooms/facilities)
- Regler för Allmän sammankomst (Regulations for a Public Assembly)

 

Bokningsförfrågan kan endast göras via bokningsformuläret nedan. Formuläret stängs 2020-06-01.
A booking request can only be made using the booking form below. The form will be closed on 2020-06-01.

Namn på arrangemanget/Name of the event *

 

Organisation som önskar hyra
Organisation wishing to rent

Namn/Name *

Adress/Address *

Postnr/Postal code *

Ort/Town *

 

Kontaktperson på organisationen
Contact person at organisation

Namn/Name *

E-post/Email *

Telefon/Phone

Mobil/Mobile

 

Fakturaadress
Invoice address

Namn/Name *

Adress/Address *

Postnr/Postal code *

Ort/Town *

Referens/Reference

Org.nr/Corporate ID no. *

 

Beskrivning av arrangemang
Description of event

Namnge och beskriv de planerade arrangemangen, vilka eventuella andra organisationer eller aktörer som kommer att delta samt om någon med personskydd kommer att delta. *
Name and describe the planned event, any other organisations or players that will participate, and whether someone with personal protection will be participating. *

Lokalbehov
Room/Facility needs

Beskriv era önskemål så tydligt som möjligt. Var särskilt noggrann med att beskriva typ av lokal och tidpunkt/tidpunkter för arrangemanget/arrangemangen. *
Please describe your request as clearly as possible. Be precise when describing the type of room you need and the time(s) of the event/events. *

Vi har läst de regler som gäller för Uppsala Universitet Campus Gotlands uthyrning av lokaler under Almedalsveckan och intygar att ovanstående arrangemang inte bryter mot någon regel. *
We have read the regulations that apply when renting Uppsala University Campus Gotland’s rooms/facilities during Almedalsveckan and we certify that the above-mentioned event will not violate any regulation. *

 

Vi är informerade om vad som gäller vid Allmän sammankomst och vi är medvetna om att vi är skyldiga att på begäran uppvisa polistillstånd enligt ovan gällande regler. *
We have informed ourselves of the rules that apply for a Public Assembly and we are aware that we are obliged to present a police permit if requested to do so in accordance with the above regulations. *